Üyelik Avantajları

Üyelik Avantajları

 1. Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 2. İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,
 3. Odamız yayınlarından faydalanma,
 4. Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 5. İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,
 6. İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge vb’nin suret onayları,
 7. Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,
 8. Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,
 9. İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,
 10. Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 11. Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
 12. İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,
 13. Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,
 14. Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil belgesi, faaliyet belgesi, kanuni ikametgah belgesi, mümessillik belgesi, imza sirküleri gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,
 15. Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,
 16. Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
 17. Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 18. Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imkanı, Üye kimlik kartı
 19. Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,
 20. Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,
 21. Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 22. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminer, panel, kurslar tertip edilmesi,
 23. İlçemizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,
 24. Konferans salonumuzun üyelerimize cüzi bir ücret karşılığında tahsis edilmesi,
 25. Çeşitli faaliyet konularındaki firmalarla yapılan anlaşmalar neticesinde indirimden faydalanmalarının sağlanması,
 26. Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.

Üyelik Ve Üyeler

Kullanıcı giriş bilgileriniz

Fill the forms bellow to register

Şifrenizi sıfırlayın!

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.